Áp dụng công nghệ cào bóc tái chế nguội trong bảo trì đường bộ

06:44am - 07/03/2017

Tạp chí GTVT - Tổng cục ĐBVN yêu cầu QLĐB I, III, Ban QLDA 5; Công ty cổ phần Hoàng An; Phòng Thí nghiệm trọng điểm ĐB I – Viện KH&CN GTVT áp dụng thí điểm Công nghệ cào bóc tái chế nguội lớp Bê tông nhựa.

a
Thí điểm áp dụng Công nghệ cào bóc tái chế nguội trong bảo trì đường bộ (Ảnh minh họa)

Theo đó, yêu cầu Cục QLĐB I, Cục QLĐB III và Ban QLDA 5 phối hợp với Phòng Thí nghiệm trọng điểm đường bộ I – Viện Khoa học và Công nghệ GTVT, Công ty cổ phần Hoàng An lựa chọn, đề xuất đoạn tuyến quốc lộ trên địa bàn quản lý để Tổng cục ĐBVN xem xét, chấp thuận áp dụng thí điểm công nghệ cào bóc tái chế nguội lớp Bê tông nhựa trong công tác bảo trì đường bộ.

Đồng thời, đề nghị Phòng Thí nghiệm trọng điểm đường bộ I phối hợp với Công ty cổ phần Hoàng An và các đơn vị có liên quan của Tổng cục ĐBVN xây dựng đề cương thí điểm trên đoạn tuyến được chọn để trình Bộ GTVT xem xét, chấp thuận theo chỉ đạo tại Văn bản số 1762/BGTVT-KHCN của Bộ GTVT.

Trần Kim