Ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động TKCN hàng hải

05:43am - 09/06/2018

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành kèm theo Thông tư 35/2018/TT-BGTVT Định mức kinh tế kỹ thuật hoạt động tìm kiếm cứu nạn hàng hải.

19
Ảnh minh họa

Theo đó, tạm dừng hoạt động tìm kiếm cứu nạn khi đã tiến hành dài ngày nhưng vẫn chưa phát hiện thấy phương tiện, nạn nhân mất tích… nhưng xuất hiện các yếu tố như: Phương tiện phối hợp tham gia hoặc phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn bị hỏng hóc, sự cố; cạn kiệt dầu nước, lương thực thực phẩm; nhân viên, thuyền viên trên tàu quá mệt mỏi; điều kiện thời tiết không thuận lợi…

Các mức quy định trong định mức này là mức cao nhất có thể áp dụng để bảo đảm chất lượng tuyệt đối hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Tuy nhiên, các cơ quan đơn vị cần nâng cao năng suất, chất lượng, tiết kiệm chi để áp dụng các mức thấp hơn.

Việc áp dụng định mức này để xây dựng dự toán, kế hoạch cho hoạt động tìm kiếm cứu nạn trên nguyên tắc không được cao hơn dự toán, kinh phí cấp hằng năm trước đó trừ các trường hợp phát sinh do nguyên nhân khách quan, chủ quan.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30.7.2018.

Xem chi tiết thông tư tại đây.

PV

Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông