Chú trọng công tác đảm bảo trật tự ATGT 6 tháng cuối năm

13:33pm - 28/06/2017

Tạp chí GTVT - Bộ GTVT yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực, vật lực để xử lý các nguy cơ mất ATGT trong mùa mưa lũ; bảo đảm giao thông thông suốt và cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

img_7725-0954
CSGT Hà Nam xử lý vi phạm nồng độ cồn

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ - Phó trưởng ban Ban Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia vừa ký văn bản yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN; các Cục Đường sắt VN, Đăng kiểm VN, Đường thủy nội địa VN và Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai khai thực hiện Thông báo kết luận số 253/TB-VPCP ngày 03/6/2017 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia tại buổi họp Thường trực Ủy ban ATGT Quốc gia về công tác bảo đảm trật tự ATGT tháng 5 và nhiệm vụ tháng 6 năm 2017 (theo Thông báo kết luận số 253/TB- VPCP ngày 03/6/2017), Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN chỉ đạo các Cục quản lý đường bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đặc biệt là các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Tập trung các nguồn lực, ưu tiên kinh phí từ Quỹ bảo trì đường bộ để làm gờ giảm tốc, bổ sung hệ thống ATGT tại vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt; tăng cường rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên hệ thống đường quốc lộ. Chuẩn bị nguồn nhân lực, vật lực để xử lý các nguy cơ mất ATGT trong mùa mưa lũ; bảo đảm giao thông thông suốt và cứu hộ, cứu nạn kịp thời.

Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục Đường bộ VN chỉ đạo triển khai rà soát các quy định của pháp luật nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý trong công tác đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe (GPLX - nhất là các hạng D, E, FC); tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các Trung tâm đào tạo, sát hạch cấp GPLX, trong đó chú trọng các Trung tâm có nhiều lái xe điều khiển phương tiện gây TNGT, xử lý nghiêm theo quy định hiện hành đối với các đơn vị có sai phạm trong công tác đào tạo. Tiếp tục phối hợp với Sở GTVT TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh triển khai việc điều chuyển luồng tuyến vận tải hành khách trên địa bàn hai thành phố; bảo đảm công khai, minh bạch, đồng thời không để xảy ra tình trạng xe dù, bến cóc do việc điều chỉnh luồng tuyến gây ra. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ GTVT kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải đối với một số Sở GTVT và doanh nghiệp vậa tải. Rà soát, chấn chỉnh việc thực hiện quy định về phối hợp giữa Tổng cục Đường bộ VN và Cục CSGT trong việc trao đổi số liệu tước quyền sử dụng GPLX, số liệu về cấp mới, đổi, thu hồi GPLX, nhằm bảo đảm không cấp GPLX cho lái xe trong thời gian bị tước GPLX.

Đối với các Cục quản lý chuyên ngành, Bộ GTVT yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cường đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xử lý phương tiện giao thông đường bộ hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; báo cáo Bộ GTVT kết quả thực hiện Chỉ thị nêu trên trước ngày 10/7/2017. Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tiếp tục rà soát, chấn chỉnh việc khai thác cát trên một số tuyến sông tại các địa phương nhằm bảo đảm trật tự ATGT đường thủy nội địa, đặc biệt trong mùa mưa bão. Cục Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị tăng cường phối hợp với chính quyền cấp cơ sở ở địa phương trong việc đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ hàng lang ATGT đường sắt; phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị chức năng của địa phương trong việc xây dựng gờ giảm tốc, tổ chức cảnh giới tại các điểm giao cắt đường bộ, đường dân sinh với đường sắt.

Bộ GTVT yêu cầu Sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương huy động các nguồn lực của địa phương và người dân trong việc triển khai xây dựng gờ giảm tốc, bổ sung hệ thống ATGT tại các vị trí đường bộ của địa phương, đường dân sinh giao cắt với đường sắt; tăng cường rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT trên các tuyến đường bộ do địa phương quản lý; kiểm tra, rà soát và yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải tổ chức khám sức khỏe cho lái xe ô tô; yêu cầu các doanh nghiệp, hợp tác xã chấm dứt hợp đồng lao động đối với lái xe dương tính với ma túy.

Hạ Liên

Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông