Cục Đăng kiểm VN triển khai các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện

11:22am - 16/04/2014

Cục Đăng kiểm VN vừa có Văn bản số 1067/ĐKVN, ngày 15/4/2014 yêu cầu tất cả các cán bộ, đăng kiểm viên, nhân viên nghiệp vụ đăng kiểm và các khách hàng của đăng kiểm tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 12/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ (về các giải pháp cấp bách để nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm phương tiện GTVT).

Theo đó, Lãnh đạo Cục Đăng kiểm VN đề ra các nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của Ban lãnh đạo Cục, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục phải tiên phong trong công tác; tổ chức chiến dịch truyền thông về lĩnh vực đăng kiểm; kiểm tra các đơn vị đăng kiểm; đề xuất quy hoạch hệ thống đơn vị đăng kiểm cả nước; lập đề án nâng cao chất lượng và chống tiêu cực trong công tác đăng kiểm…

Các phòng ban chuyên môn cũng được giao các nhiệm vụ cụ thể, trong đó bộ phận kiểm soát, giám sát chuyên ngành của Cục được giao nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra đột xuất, hậu kiểm việc kiểm tra các phương tiện mới được chứng nhận kiểm định. Cục yêu cầu tất cả các đơn vị đăng kiểm GTVT phải duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ánh của khách hàng, người dân về công tác đăng kiểm.

Toàn văn Văn bản 1067/ĐKVN ngày 15/4/2014 xem tại đây.

Từ khóa: