Danh mục các công trình sửa chữa đường bộ địa phương thực hiện năm 2017

17:48pm - 17/04/2018

Tạp chí GTVT - Các công trình giao thông được địa phương sửa chữa từ nguồn vốn bảo trì đường bộ 2017.

Theo Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ TƯ, tính đến 31/12/2017 Công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên và sửa chữa định kỳ được thực hiện trên 148 quốc lộ với 20.733km/22.978km tổng chiều dài quản lý. Các địa phương đã thực hiện cụ thể như sau:

Xem danh sách chi tiết tại đây.

 

 

PV