Đôn đốc 6 tỉnh thực hiện các danh mục sửa chữa định kỳ Quốc lộ

08:52am - 22/12/2016

Tạp chí GTVT - Tổng Cục ĐBVN yêu cầu 6 Sở GTVT Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đẩy nhanh triển khai thực hiện các danh mục sửa chữa định kỳ trong kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2017.

IMG_4420
Tổng Cục ĐBVN yêu cầu 6 Sở GTVT: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đẩy nhanh triển khai thực hiện các danh mục sửa chữa định kỳ trong kế hoạch bảo trì hệ thống quốc lộ năm 2017. (Ảnh minh họa)

Theo đó,  Đối với Sở GTVT Quảng Trị yêu cầu khẩn trương phê duyệt 3 công trình theo phân cấp ủy quyền, trình Tổng cục ĐBVN phê duyệt kế hoạch đấu thầu trước ngày 23/12/2016. Song song với các nội dung trên chuẩn bị sẵn dự thảo hồ sơ mời thầu để sớm phê duyệt ngay sau khi có kế hoạch đấu thầu. Trường hợp chậm trễ, Tổng cục ĐBVN sẽ xem xét trong việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án sửa chữa định kỳ trong thời gian tới; cần thiết sẽ thông báo tới UBND tỉnh để có chỉ đạo.

Đối với Sở GTVT Nghệ An: Những dự án đã được Tổng cục ĐBVN phê duyệt Dự án và kế hoạch đấu thầu, ủy quyền cho Sở phê duyệt bước thiết kế BVTC (4 dự án trên QL7B và QL48E): Yêu cầu khẩn trương phê duyệt thiết kế BVTC và thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo tiến độ dự án đã được ghi trong Quyết định phê duyệt dự án. Đối với những công trình chưa hoặc đang tổ chức đấu thầu yêu cầu khẩn trương thẩm định duyệt hồ sơ mời thầu, duyệt giá gói thầu và tổ chức đấu thầu; khẩn trương thực hiện chỉ định thầu đối với trường hợp được chỉ định thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu để triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra.

Đối với Sở GTVT Thanh Hóa: Những công trình đang tổ chức đấu thầu xây lắp: yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lựa chọn nhà thầu và sớm ký hợp đồng xây lắp; những công trình đã có kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp: Sớm tiến hành ký kết hợp đồng xây lắp để triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra.

Đối với Sở GTVT Quảng Bình: Các công trình đã được Tổng cục ĐBVN phê duyệt kế hoạch đấu thầu, khẩn trương thẩm định duyệt hồ sơ mời thầu, duyệt giá gói thầu và tổ chức đấu thầu; khẩn trương thực hiện chỉ định thầu đối với trường hợp được chỉ định thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu để triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra.

Đối với Sở GTVT Hà Tĩnh và Thừa Thiên Huế: Yêu cầu sớm tiến hành ký kết hợp đồng xây lắp đối với những công trình đã có kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án.

Trần Kim