Không còn hồ sơ gốc có được cấp lại bằng lái xe không?

03:06am - 28/07/2015

Tôi bị mất bằng lái xe và giờ không còn hồ sơ gốc nữa vậy có được cấp lại bằng lái xe hay phải thi lại?

Hỏi

Tôi bị mất bằng lái xe và giờ không còn hồ sơ gốc nữa vậy có được cấp lại bằng lái xe hay phải thi lại?

tapchigtvt-bang-lai-xe
Ảnh minh họa

Trả lời

Căn cứ điều 52 Thông tư 46/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải thì:

(i) Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, còn thời hạn sử dụng hoặc quá thời hạn sử dụng dưới 03 tháng, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ theo quy định, được xét cấp lại giấy phép lái xe (khoản 3).

(ii) Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, quá thời hạn sử dụng từ 03 tháng đến dưới 01 năm, không còn hồ sơ gốc, có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, nếu không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải dự sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe (khoản 5).

(iii) Người có giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp lại cho giấy phép lái xe bị mất lần thứ nhất, nếu có tên trong hồ sơ của cơ quan quản lý sát hạch, khi tra cứu vi phạm của người lái xe trong Cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe thống nhất toàn quốc, không phát hiện đang bị các cơ quan có thẩm quyền thu giữ, xử lý, sau 02 tháng kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, phải sát hạch lại lý thuyết để cấp lại giấy phép lái xe (khoản 7).

Như vậy, nếu không còn hồ sơ gốc vẫn được cấp lại bằng lái xe (trường hợp i), phải sát hạch lại lý thuyết (trường hợp ii, iii).

PV(Tổng hợp)

Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông