Quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

04:49am - 21/10/2016

Tạp chí GTVT - Công khai, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và người dân - đó là kết quả phấn đấu sau 9 tháng triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời của Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ (BTĐB) Trung ương.

hop-dong-pbc-buoc-khoi-dau-nhieu-thach-thuc-1

Trao đổi với Tạp chí GTVT, ông Lê Hoàng Minh - Chánh Văn phòng Quỹ BTĐB Trung ương cho biết, trên cơ sở nhiệm vụ năm 2016 cũng như công việc trọng tâm trong 9 tháng đầu năm 2016 đã được Hội đồng Quỹ BTĐB Trung ương tiếp tục phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tập trung triển khai công việc, quyết liệt xử lý các vấn đề phát sinh trong công tác của Quỹ, do đó đã đạt được những kết quả nổi bật. Tính đến ngày 30/9, Quỹ BTĐB Trung ương đã ban hành được 22 quyết định, 02 nghị quyết, 173 văn bản hành chính, tiếp nhận xử lý gần 2.980 văn bản đến, chủ trì và phối hợp tham gia trên 120 đoàn công tác, đoàn kiểm tra để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến kế hoạch thu, chi, sử dụng và chuyển vốn từ Quỹ Trung ương cho các đơn vị.

Cùng với đó, công tác tổ chức, quản lý nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với ô tô qua các trạm đăng kiểm hiện nay được thực hiện theo đúng quy định, Quỹ BTĐB Trung ương kiểm soát chặt chẽ được nguồn thu, đảm bảo công khai, minh bạch, thu đúng, thu đủ, không bị thất thoát và không bị sử dụng sai mục đích. Tính đến ngày 30/9, số thu tại các trạm đăng kiểm xe ô tô nộp về Quỹ đạt 4.568,853 tỷ đồng, đạt 108,3% so với cùng kỳ năm 2015 và đạt 73% kế hoạch được giao. Riêng Quý III/2016 thu đạt 1.513,002 tỷ đồng. Tính bình quân số thu trên địa bàn cả nước là 23,9 tỷ đồng/ngày. Trong đó, thu từ nguồn ngân sách nhà nước cấp bổ sung cho Quỹ BTĐB Trung ương năm 2016 là 3.500 tỷ đồng. Đến nay, Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí cấp bổ sung cho Quỹ BTĐB Trung ương là 2.625 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm 2016. Nguồn kinh phí bổ sung này đã được Quỹ BTĐB Trung ương chuyển về các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo trì quốc lộ phù hợp với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về thực hiện kế hoạch chi đến hết ngày 30/9, Quỹ BTĐB Trung ương giao cho Tổng cục ĐBVN thực hiện với giá trị  7.149,754/7.483,200 tỷ đồng kế hoạch năm 2016, tăng 23,8% so với năm 2015. Đồng thời, Quỹ BTĐB Trung ương đã chuyển 1.679,591 tỷ đồng cho các quỹ BTĐB địa phương sử dụng. Cũng trong 9 tháng, công tác bảo dưỡng thường xuyên được các đơn vị thực hiện, cơ bản bảo đảm yêu cầu. Tổng cục ĐBVN đã giao cho các cục QLĐB và ủy thác cho các sở GTVT thực hiện công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên 19.406km/22.369km; tổ chức đấu thầu 123 gói thầu quản lý, bảo dưỡng quốc lộ thực hiện trong 3 năm 2015 đến 2017 là 1.305,01 tỷ đồng.

Công tác sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất năm 2016 là 809 dự án, đến nay đã có 2.945km quốc lộ được sửa chữa nền, mặt đường, sửa chữa 257 chiếc cầu, xây mới hoặc sửa chữa 34.595m cống; xây mới, thay thế, bổ sung 384.469m rãnh dọc; sửa chữa bổ sung 230.320m tôn hộ lan mềm, 93.108 cọc tiêu, biển báo…; gia cố hơn 90 điểm sụt trượt ta-luy, xử lý 40 điểm đen và điểm mất ATGT; sửa chữa, cải tạo một số hệ thống rãnh thoát nước trên các tuyến quốc lộ.

Cũng theo ông Lê Hoàng Minh, trong 9 tháng đầu năm 2016, Quỹ BTĐB Trung ương đã tổ chức một số đoàn kiểm tra công tác thực hiện việc sử dụng nguồn vốn Quỹ BTĐB Trung ương tại các cục QLĐB khu vực, ban QLDA thuộc Tổng cục ĐBVN và một số sở GTVT. Nhìn chung, việc sử dụng nguồn vốn từ Quỹ BTĐB Trung ương được thực hiện đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và không bị sử dụng sai mục đích. Đến hết ngày 30/9, đoàn kiểm tra đã làm việc 32/54 đơn vị đăng kiểm theo kế hoạch và sẽ hoàn thành công tác kiểm tra trong Quý IV/2016. Công tác quyết toán kinh phí tuân thủ đúng thông báo về xét duyệt quyết toán ngân sách của Bộ GTVT. Công tác thông tin, tuyên truyền về Quỹ BTĐB đã kịp thời được truyền tải tới các cơ quan doanh nghiệp và chủ phương tiện nộp phí sử dựng đường bộ, giúp cho người dân, các cơ quan, đơn vị hiểu đúng và đầy đủ về hoạt động của Quỹ BTĐB và tạo được sự đồng thuận của dư luận xã hội.

Do đó, để làm tốt một số nhiệm vụ, công tác 3 tháng cuối năm 2016, Hội đồng Quỹ BTĐB Trung ương sẽ phối hợp với Bộ GTVT, Bộ Tài chính và các cơ quan tham mưu chủ động xây dựng kế hoạch, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp quy liên quan đảm bảo hoạt động của Quỹ được công khai, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và người dân; làm tốt công tác tổ chức quản lý thu, chi Quỹ BTĐB Trung ương, xây dựng kế hoạch chi Quỹ năm 2017 và quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2016 q

Thế An

Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông