Tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT đường bộ

09:25am - 12/10/2016

Tạp chí GTVT - Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Sở GTVT, Cục QLĐB I, II, III, IV, cao tốc triển khai thực hiện các giải pháp về bảo đảm TTATGT trên đường bộ.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên
Tăng cường các giải pháp đảm bảo trật tự ATGT trên đường bộ (ảnh nguồn Internet)

Theo đó, Tổng cục ĐBVN yêu cầu đối với hệ thống Quốc lộ: Các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương thực hiện rà soát hệ thống ATGT và tổ chức giao thông trên các tuyến quốc lộ đang khai thác; kịp thời phát hiện, xử lý các bất cập theo thẩm quyền hoặc báo cáo Tổng cục ĐBVN xem xét, giải quyết. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra trước khi tiếp nhận bàn giao các dự án XDCB đưa vào khai thác, sớm phát hiện các bất cập trong tổ chức giao thông, biển báo, vạch sơn để yêu cầu chỉnh sửa ngay, kể cả khi thi công theo đúng thiết kế được duyệt nhưng mất ATGT thì vẫn phải dừng và điều chỉnh cho phù hợp. Ngăn chặn tình trạng trồng cây khu vực mái taluy làm che khuất tầm nhìn, lấn chiếm làm sân làm đường ra, vào nhà đè lấp rãnh dọc, lề đường gây tình trạng úng ngập, thoát nước kém, nước sinh hoạt tràn ra mặt đường. Có giải pháp xử lý tình trạng dây điện, dây viễn thông, ... vắt ngang quốc lộ, đặc biệt là trong các khu vực đô thị và tình trạng treo các dàn sắt, biển pa nô tuyên truyền trong các đô thị không được chú trọng duy tu bảo dưỡng, đảm bảo an toàn.

Trong quá trình rà soát thực hiện, nếu cần thiết phải sửa chữa cục bộ các biển báo bị hư hỏng nặng, gây nhầm lẫn, hay cần thiết phải bổ sung biển báo, sơn kẻ đường thực sự cấp thiết (trên Quốc lộ), các Cục QLĐB, các Sở GTVT ủy thác quản lý báo cáo nhanh (gửi fax kèm ảnh) về Tổng cục ĐBVN để xem xét giải quyết. Đối với hệ thống đường địa phương: Đề nghị các Sở GTVT nghiên cứu vận dụng nội dung nêu trên phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương nhằm nâng cao ATGT trên hệ thống đường bộ.   

Trần Kim

Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông