Tháng 11 TNGT giảm 340 vụ

08:00am - 28/11/2019

Tạp chí GTVT - Trong tháng 11 tình hình TTATGT trên cả nước đã có chuyển biến tích cực, TNGT giảm sâu cả 3 tiêu chí.

IMG_9293
Lực lượng CST Hà Nội thực hiện nhiệm vụ phân luồng, điều tiết, đảm bảo TTATGT.

Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, trong tháng 11, toàn quốc xảy ra 1.634 vụ, làm chết 657 người và làm bị thương 1.271 người. So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 340 vụ (giảm 17,22%), giảm 164 người chết (giảm 19,98%), giảm 286 người bị thương (giảm 18,37%).

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 15.885 vụ TNGT, làm chết 6.975 người, bị thương 12.144 người. So với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 935 vụ (-5,56%), số người chết giảm 520 người (-6,94%), số người bị thương giảm 962 người (-7,34%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 15.676 vụ, làm chết 6.821 người, bị thương 12.093 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 923 vụ (-5,56%), giảm 522 người chết (-7,11%), giảm 951 người bị thương(-7,29%).       

Đường sắt xảy ra 141 vụ, làm chết 117 người, bị thương 43 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ (5,22%), tăng 8 người chết (7,34%), giảm 14 người bị thương (-24,56%).

Đường thủy xảy ra 55 vụ, làm chết 24 người, bị thương 8 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 16 vụ (-22,54%), giảm 15 người chết (-38,46%), tăng 3 người bị thương (60%).

Hàng hải xảy ra 13 vụ, làm chết 13 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ năm trước giảm 3 vụ (-18,75%), tăng 9 người chết và mất tích (225%), số người bị thương không thay đổi (0/0)./.

Thanh Thanh

Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông