Thanh tra giao thông TP.HCM xử phạt 3.895 trường hợp quá tải

14:38pm - 04/01/2017

Tạp chí GTVT - Với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt năm 2016 Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã phát hiện và xử phạt 3.895 vụ vi phạm về chở hàng quá tải.

Untitled
Lực lực Thanh tra Sở GTVT tiến hành cân chiếc xe có dấu hiệu vi phạm quá tải.

Thông qua các cuộc thanh tra độc lập, phối hợp kiểm tra liên ngành và công tác kiểm tra thường xuyên trên địa bàn, năm 2016 Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đã phát hiện và xử lý tổng cộng 20.988 vụ vi phạm hành chính trên lĩnh vực giao thông đường bộ và giao thông đường thủy nội địa với tổng số tiền xử phạt là 66.343.470.000 đồng (giảm 2,27% số vụ vi phạm và giảm 31,41% số tiền xử phạt so với năm 2015).

Ngoài ra, lực lượng Thanh tra còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và ra quyết định tạm giữ phương tiện theo thẩm quyền đối với 4.185 trường hợp gồm: Tước quyền sử dụng GPLX 1 tháng với 1.571 trường hợp, tước quyền sử dụng GPLX 2 tháng với  2.080 trường hợp, tước quyền sử dụng GPLX 3 tháng với 382 trường hợp, tước quyền sử dụng GPLX 4 tháng 69 trường hợp và tạm giữ phương tiện 83 trường hợp.

Trong đó, xử phạt trong giao thông đường bộ 19.271 vụ, với số tiền xử phạt 61.823.850.000 đồng. Giao thông đường thủy nội địa 1.717 vụ với số tiền xử phạt 4.519.620.000 đồng.

Cụ thể, xử lý vận tải hành khách 4.692 vụ vi phạm với số tiền xử phạt 7.421.550.000 đồng. Xử lý quá tải 3.895 vụ vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép, với tổng số tiền xử phạt là 36.634.650.000 đồng. Xử lý thi công công trình 987 vụ, với số tiền xử phạt là 5.198.000.000 đồng. Vi phạm khác 11.414 vụ vi phạm, với số tiền xử phạt là 17.089.270.000 đồng.

Văn Quyết