Thu phí sử dụng đường bộ 6 tháng đầu năm đạt 119,5% so với cùng kỳ

11:33am - 28/08/2017

Tạp chí GTVT - Theo Hội đồng Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương (Hội đồng Quỹ TW), số thu tính đến ngày 30/6 đạt 119,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt 57,77% kế hoạch thu năm 2017.

IMG_3028

Báo cáo tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ quý III và 6 tháng cuối năm 2017, ông Lê Hoàng Minh - Chánh Văn phòng Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới đạt 192.777 chiếc, tăng 7,66% so với thời điểm 31/12/2016. Qua theo dõi số liệu thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, đa phần các nhóm xe tăng do mua mới đều vượt mức 5% - mức dự đoán khi xây dựng dự toán thu năm 2017, đây là nguyên nhân chính làm tăng số thu phí bảo trì đường bộ trong 6 tháng đầu năm.

Cùng với đó, Hội đồng Quỹ TW đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai công việc, xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Quỹ TW, do đó đã đạt được kết quả khả quan. Năm 2017, ước thu đạt 7.046,8 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/6, số thu phí sử dụng đường bộ là 3.565,8 tỷ đồng, đạt 119,5% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 57,77% kế hoạch thu cả năm 2017. Công tác giao và thực hiện kế hoạch chi năm 2017: Tổng nguồn vốn Quỹ TW năm 2017 là 10.144,690 tỷ đồng; giao kế hoạch chi 65% cho Tổng cục ĐBVN là 7.876,326 tỷ đồng cho công tác bảo dưỡng thường xuyên (BDTX), sửa chữa định kỳ (SCĐK), công trình chuyển tiếp, công trình làm mới... và phân bổ nguồn vốn 35% từ Quỹ TW về quỹ địa phương. Đồng thời, Quỹ TW, Bộ GTVT và Tổng cục ĐBVN đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác sử dụng nguồn vốn Quỹ TW, tiến độ, chất lượng công tác bảo trì đường bộ tại các cục quản lý đường bộ khu vực, ban quản lý dự án thuộc Tổng cục ĐBVN, một số sở GTVT và một số quỹ địa phương theo đúng kế hoạch.

Công tác BDTX đã được Tổng cục ĐBVN chỉ đạo thực hiện cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ yêu cầu nhiệm vụ giao, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho 19.777km đường do các cục, các sở GTVT trực tiếp quản lý sử dụng vốn của Quỹ TW. Tổng khối lượng BDTX đạt 50% kế hoạch giao. Công tác sửa chữa đột xuất, khắc phục hậu quả lụt, bão xảy ra trong năm 2016 đã hoàn thành toàn bộ khối lượng thực hiện.

“Đến nay, Tổng cục ĐBVN đã phê duyệt xong hồ sơ hoàn công các công trình. Trên cơ sở vốn cấp, các chủ đầu tư đã thanh toán cho các đơn vị thực hiện. Đồng thời, các công trình SCĐK, làm mới đã triển khai đồng loạt từ đầu quý I đến nay đã hoàn thành với khối lượng lớn hạng mục như: Sửa chữa 126 cầu; sửa chữa trên 9,573 triệu m2 mặt đường, tương đương 1.368km đường cấp III đồng bằng rộng 7m; sửa chữa, thay thế, bổ sung và làm mới 27.581md cống; bổ sung, thay thế 42.978 chiếc cọc tiêu; bổ sung, sửa chữa 5.915 biển báo, gương cầu; sơn vạch kẻ đường 191.566m2...”, ông Minh cho hay.

Cũng theo ông Lê Hoàng Minh, so với năm 2016, kinh phí dành cho BDTX năm 2017 đã được quan tâm, bổ sung đáng kể. Tuy nhiên, so với định mức và nhu cầu vẫn còn hạn hẹp, công tác BDTX gặp nhiều khó khăn, chỉ mới cấp đủ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thực sự cần thiết, chưa đáp ứng tốt được mục tiêu ngăn chặn sự xuống cấp công trình. Đối với công tác SCĐK, nguồn vốn còn hạn chế nên chưa thực hiện đủ khối lượng công việc đối với cấp kỹ thuật quy định. Cùng với lưu lượng xe ngày càng tăng đã dẫn đến tình trạng cầu, đường bộ xuống cấp nhanh, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, gây mất ATGT.

Mặt khác, trong các năm gần đây, do nhu cầu phát triển và để phù hợp với mạng lưới giao thông đường bộ, nhiều tuyến đường được Bộ GTVT nâng cấp, chuyển từ đường địa phương lên thành quốc lộ. Thực tế là hầu hết các tuyến quốc lộ mới được nâng cấp có chất lượng nền, mặt đường rất xấu dù các năm gần đây nguồn vốn dành cho công tác bảo trì đường bộ liên tục tăng, vì vậy việc bố trí, phân bổ kinh phí Quỹ TW đòi hỏi các cơ quan, đơn vị có liên quan phải luôn bám sát yêu cầu thực trạng của mỗi tuyến quốc lộ, mỗi khu vực, địa bàn cụ thể để thực hành tiết kiệm, tăng hiệu quả sử dụng vốn từ Quỹ TW.

Trong 6 tháng cuối năm 2017, Hội đồng Quỹ TW tiếp tục chỉ đạo Văn phòng Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương xây dựng kế hoạch thu - chi năm 2018 chi tiết, rõ ràng, xác định nhu cầu thực tế và xây dựng mức kinh phí tối thiểu để bảo đảm thực hiện công tác bảo trì đường bộ nhằm mục tiêu bảo vệ tốt kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và Văn phòng Bảo trì Đường bộ Trung ương thực hiện công tác thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện năm 2017 theo kế hoạch đã được Hội đồng Quỹ TW phê duyệt, đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch thu phí bảo trì đường bộ năm 2018 sát thực tế; chỉ đạo Tổng cục ĐBVN phối hợp với Vụ Kết cấu Hạ tầng giao thông (Bộ GTVT) và Văn phòng Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương sớm trình Bộ GTVT ban hành kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2018 ngay trong quý III/2017 và trình Hội đồng Quỹ TW xem xét, ban hành Kế hoạch chi Quỹ TW năm 2018 vào quý IV/2017.

Nguyễn Trung Kiên