Thu phí sử dụng đường bộ 6 tháng đầu năm đạt 57,77% kế hoạch

10:03am - 26/07/2017

Tạp chí GTVT - Ngày 25/7, tại Hà Nội, Hội đồng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương (Hội đồng Quỹ TW) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ Quý III và 6 tháng cuối năm 2017. Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng Quỹ TW Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp.

IMG_2235
Bộ trưởng Bộ GTVT, Chủ tịch Hội đồng Quỹ TW Trương Quang Nghĩa chủ trì cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Hoàng Minh - Chánh Văn phòng Hội đồng Quỹ TW cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2017, tổng số phương tiện cơ giới đường bộ đăng ký mới đạt 192.777 chiếc, tăng 7,66% so với thời điểm 31/12/2016. Qua theo dõi số liệu thống kê của Cục ĐKVN, đa phần các nhóm xe tăng do mua mới đều vượt mức 5% - mức dự đoán khi xây dựng dự toán thu năm 2017, đây là nguyên nhân chính làm tăng số thu phí BTĐB trong 6 tháng đầu năm.

Hội đồng Quỹ TW đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung triển khai công việc, xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Quỹ TW do đó đã đạt được kết quả khả quan. Năm 2017, ước thu đạt 7.046,8 tỷ đồng. Đến hết ngày 30/6, số thu phí sử dụng đường bộ là 3.565,8 tỷ đồng đạt (119,56%) so với cùng kỳ năm 2016 và đạt 57,77% kế hoạch thu cả năm 2017. 

Công tác giao và thực hiện kế hoạch chi năm 2017: Tổng nguồn vốn Quỹ TW năm 2017 là 10.144,690 tỷ đồng. Giao kế hoạch chi 65% cho Tổng cục ĐBVN là 7.876,326 tỷ đồng cho công tác BDTX, sửa chữa định kỳ, công trình chuyển tiếp, công trình làm mới...và phân bổ nguồn vốn 35% từ Quỹ TW về Quỹ địa phương. 

Công tác BDTX đã được Tổng cục ĐBVN chỉ đạo thực hiện cơ bản đáp ứng được nhiệm vụ yêu cầu nhiệm vụ giao, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho 19.777 km đường do các Cục, các Sở GTVT trực tiếp quản lý sử dụng vốn của Quỹ TW. Tổng khối lượng BDTX đạt 50% kế hoạch giao. 

Cũng theo ông Lê Hoàng Minh, công tác sửa chữa đột xuất, khắc phục hậu quả lụt bão xảy ra trong năm 2016 đã hoàn thành toàn bộ khối lượng thực hiện. Tổng cục ĐBVN đã phê duyệt xong hồ sơ hoàn công các công trình; trên cơ sở vốn cấp, các chủ đầu tư đã thanh toán cho các đơn vị thực hiện. Đồng thời, các công trình sửa chữa định kỳ, làm mới đã triển khai đồng loạt từ đầu Quý I đến nay đã hoàn thành với khối lượng lớn hạng mục. 

Trong quý III và 6 tháng cuối năm 2017, Hội đồng Quỹ TW sẽ chỉ đạo Văn phòng Quỹ xây dựng kế hoạch thu - chi Quỹ TW năm 2018 chi tiết, rõ ràng, xác định nhu cầu thực tế và xây dựng mức kinh phí tối thiểu để bảo đảm thực hiện công tác bảo trì đường bộ nhằm mục tiêu bảo vệ tốt kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; chỉ đạo Cục ĐKVN và Văn phòng Quỹ TW thực hiện công tác thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện năm 2017 theo kế hoạch đã được Hội đồng Quỹ TW phê duyệt, đồng thời khẩn trương xây dựng kế hoạch thu phí bảo trì đường bộ năm 2018 sát thực tế; chỉ đạo Tổng cục ĐBVN phối hợp Vụ Kết cấu HTGT - Bộ GTVT và Văn phòng Quỹ sớm trình Bộ GTVT ban hành kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2018 ngay trong Quý III/2017 và trình Hội đồng Quỹ TW xem xét ban hành Kế hoạch chi Quỹ TW năm 2018 vào Quý IV/2017.

Kết luận tại cuộc họp, Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Quỹ TW Trương Quang Nghĩa yêu cầu Văn phòng Quỹ TW tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp để hoàn chỉnh báo cáo và triển khai thực hiện. Phối hợp với các cơ quan trong việc nghiên cứu áp dụng một số công nghệ tiên tiến trong hoạt động BTĐB trên hệ thống quốc lộ và đường địa phương. Đồng thời, Bộ trưởng yêu cầu, các cơ quan quản lý đường bộ  tăng cường công tác quản lý và KSTTX, quản lý hành lang an toàn và kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ để sử dụng nguồn vốn Quỹ BTĐB đạt hiệu quả.

Cùng với đó, Bộ trưởng đề nghị Văn phòng Quỹ BTĐB TW phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động xây dựng kế hoạch thu - chi Quỹ  BTĐB TW năm 2018; khẩn trương chuẩn bị các nội dung cho Hội nghị Tổng kết 5 năm hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Trần Kim

Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông