Thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo kết quả KTTTX theo định kỳ

09:46am - 06/01/2017

Tạp chí GTVT - Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục QLĐB, các Sở GTVT thực hiện công tác báo cáo KSTTX trước ngày 30 hàng tháng.

20161108_075601
Tổng cục ĐBVN yêu cầu các Cục QLĐB, các Sở GTVT thực hiện công tác báo cáo KSTTX trước ngày 30 hàng tháng về Tổng cục ĐBVN

Theo đó, yêu cầu các Sở GTVT báo cáo kết quả của Trạm KTTTX lưu động, cố định và cân xách tay gửi về Cục QLĐB khu vực trước ngày 25 hàng tháng đối với báo cáo tháng, trước ngày 25 tháng cuối quý đối với báo cáo quý, trước ngày 25/12 đối với báo cáo năm (số liệu tính từ ngày 21 tháng trước đến ngày 20 tháng sau).

Các Cục QLĐB tổng hợp kết quả của các Sở GTVT và kết quả thực hiện của các Đội Thanh tra thuộc Cục QLĐB, Chi cục QLĐB và gửi báo cáo về Tổng cục ĐBVN trước ngày 30 hàng tháng qua địa chỉ emai: kiemsoattaitrongxe@gmail.com.

Các Sở GTVT, các Cục QLĐB khi báo cáo kết quả của tháng, quý, đồng thời cộng lũy kế kết quả của các tháng, quý trước đó.

Cùng với đó, các Sở GTVT tiến hành phân tích, đánh giá tình hình hoạt động của Trạm KTTTX lưu động, cố định và công tác KSTTX của địa phương, các thuận lợi, khó khăn, vướng mắc. Các Cục QLĐB theo dõi hoạt động của các địa phương trong khu vực, đánh giá những địa phương làm tốt, những địa phương làm chưa tốt, vẫn còn xe có kích thước thùng hàng vượt quá quy định, xe chở hàng quá tải lưu thông trên địa bàn.

Trần Kim