[Video] Cùng nhìn lại nỗ lực giảm TNGT trong năm 2019

15:44pm - 04/01/2020

Tạp chí GTVT - Trong năm 2019, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đã đạt dấu mốc lớn khi giảm người thiệt mạng do TNGT đã giảm về bằng năm 2000.