Xuất cấp trang thiết bị cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn

16:32pm - 23/07/2017

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính xuất cấp trang thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn để bảo đảm cho các Bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

 

anh 2
Ảnh minh họa

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ xuất cấp cho Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn 78 bộ xuồng. Trong đó, loại DT4 (ST 1200) 3 bộ; loại DT3 (ST 750) 30 bộ; loại DT2(ST 660) 25 bộ và loại DT1 (ST 450) 20 bộ.

Cùng với, 261.000 chiếc phao cứu sinh các loại. Trong đó, phao tròn cứu sinh 200.000 chiếc; phao áo cứu sinh 60.000 chiếc và phao bè cứu sinh 1.000 chiếc. 100 bộ thiết bị chữa cháy đồng bộ; 30 chiếc máy phát điện 30KVA; 30 bộ thiết bị khoan cắt bê tông; 1.775 bộ nhà bạt các loại.Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn có trách nhiệm quản lý, phân bổ, sử dụng số trang thiết bị nêu trên phù hợp với nhu cầu của từng đơn vị và theo đúng quy định hiện hành.

Theo Kinh tế đô thị

Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông