Yêu cầu về quản lý, bảo trì công trình đường bộ

07:25am - 13/02/2018

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ. Trong đó nêu rõ yêu cầu về quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

 

Yêu cầu về quản lý, bảo trì công trình
Ảnh minh họa

Theo dự thảo, quản lý, bảo trì công trình đường bộ phải đảm bảo các yêu cầu sau: Công trình đường bộ khi đưa vào khai thác, sử dụng phải được quản lý, khai thác và bảo trì theo quy định tại Luật Xây dựng, Luật Giao thông đường bộ, Nghị định số 11/2010/NĐ-CP…

Bảo trì công trình đường bộ phải thực hiện theo quy định của quy trình bảo trì, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo trì công trình đường bộ được cơ quan có thẩm quyền công bố áp dụng. Tổ chức thực hiện bảo trì theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quy trình bảo trì công trình đường bộ được lập phù hợp với các bộ phận công trình, thiết bị lắp đặt vào công trình, loại công trình (đường, cầu, hầm, bến phà, cầu phao và công trình khác), cấp công trình và mục đích sử dụng công trình. Quy trình bảo trì được thể hiện rõ ràng, công khai bằng tiếng Việt trên giấy, đĩa từ hoặc các phương tiện khác. Trường hợp quy trình bảo trì của công trình đầu tư xây dựng bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) do tổ chức tư vấn, nhà thầu nước ngoài lập bằng tiếng Anh, chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án có trách nhiệm dịch ra tiếng Việt trước khi bàn giao công trình đưa vào khai thác, sử dụng.

Việc quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ phải bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt, an toàn cho người và tài sản, an toàn công trình, phòng, chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Việc quản lý, bảo trì các công trình dưới đây được thực hiện theo quy định, cụ thể: Đối với công trình dân dụng, công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo trì công trình dân dụng, công trình công nghiệp vật liệu xây dựng và công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị; đối với công trình cấp điện, đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông, thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo trì loại công trình, thiết bị đó; công tác quản lý, trồng và chăm sóc cây xanh, thảm cỏ thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; đối với thiết bị lắp đặt vào công trình, thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất, cung cấp thiết bị và quy định của pháp luật có liên quan; đối với công trình chống va trôi, chỉnh trị dòng chảy và các công trình có liên quan đến chuyên ngành đường thủy nội địa, thủy lợi và các công trình khác, thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Theo dự thảo, bảo trì công trình đường bộ gồm các nội dung sau: 1- Kiểm tra công trình đường bộ; 2- Quan trắc công trình đường bộ; 3- Kiểm định xây dựng công trình đường bộ; 4- Bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ; 5- Sửa chữa công trình đường bộ.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.

Theo baochinhphu.vn

Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông Tạp chí Giao Thông